top of page

Všeobecné modlitby

Aktuální modlitby

Prosím, modlete se, aby Pán otevíral srdce lidí pro evangelium a aby nás všechny použil v budování svého království.
Modlete se také za vzájemné vztahy v Remedy a za vztah každého jednotlivce s Pánem.  

Odpovězené modlitby

MODLITBY

bottom of page